Likvidace plevelů

Hubení plevelů v záhonech zeleniny, v trávnicích, na chodnících, v prostorách kolem domů, plotů, apod.


Svízel, hluchavka, rozrazil, jitrocel, přeslička, sedmikráska nebo kopřiva patří k oblíbeným léčivým bylinkám, ale také společně s pýrem či lipnicí k velmi častým plevelům našich zahrad. Jejich výskyt v záhonech zeleniny, v okrasných trávnících, kolem plotů, v dlažbách pergol či chodníků není zcela žádoucí.

Jak se jich tedy zbavit?


Plevele v záhonech, sadech..

Ze selektivních herbicidů je možné v záhonech zeleniny nebo jahodníků, použít pro hubení pýru plazivého a jednoděložných lipnicovitých plevelů (ježatka kuří noha, aj.) herbicid  PROTI PÝRU PLAZIVÉMU A JEŽATCE (Agil 100 EC). Je možné jej aplikovat na vzrostlé plevele v průběhu celé vegetace zeleniny, jen je nutné dodržel ochrannou lhůtu.

V ovocných sadech (kromě broskvoní) je možné použít pro hubení všech plevelů (jednoděložných a dvouděložných plevelů) totální (neselektivní) herbicid, např. Totální herbicid nebo Touchdown Qauttro.


Plevele v trávníku..

Proti dvouděložným plevelůmv trávníku (pampelišky, sedmikrásky, aj.) je vhodné použít soupravu PROTI PLEVELŮM V TRÁVNÍKU (Agrofit kombi). Pro hubení odolných plevelů (kopřiva, přeslička, aj.) v trávníku lokálně aplikujte na plevele selektivní herbicid PRO LIKVIDACI DŘEVIN (Garlon New).  Hubí odolné plevele a náletové dřeviny.


Plevele kolem plotů, v dlažbě, chodníků, a jiných technických ploch…

Pro likvidaci plevelů na technických plochách je vhodné použití totálních (neselektivních) herbicidů. Jedná se především o Touchdown Qauttro nebo Totální herbicid. Hubí jednoděložné a dvouděložné rostliny. Aplikují se na vzrostlé plevele a jsou přijímány zelenými částmi rostlin.