Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P501 Odstraňte obsah/obal předáním odpovědné osobě.

 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH 208 Obsahuje Azadirachtin. Může vyvolat alergickou reakci


Biologický přípravek pro hubení savého (mimo ploštice) a žravého, minujícího hmyzu. Přírodní produkt vhodný pro ekologické pěstování.


Účinná látka: azadirachtin 10,6 g/l (Azadirachtin A1%)


Jak účinkuje?

Aktivní substance proniká do listu a je částečně systemicky distribuována v Šrostlině. Škůdce se kontaminuje orálně požerem nebo sáním. NeemAzal-T/S zastavuje požerovou aktivitu škůdců. Během několika hodin po aplikaci přípravku přestanou být škudci aktivní, a tudíž dále neškodí (tj. nedojde ihned po postřiku k úbytku škůdců, to nastane až za několik dní). Larvy reagují inhibicí žíru a vývoje a následnou mortalitou. Imága (brouci) vykazují inhibici žíru, neplodnost a v Šmenší míre mortalitu. Kritériem pro hodnocení účinnosti je velikost, případně množství požerku, poškození listu, tvorba medovice u savého hmyzu, případně vývoj populační hustoty škůdců.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • brambor (mandelinka bramborová)
 • rajče, okurka, cuketa, baklažán (zelenina s jednou slupkou) - minující škůdci, žravý a savý hmyz kromě ploštic. Jedná se například mšice, housenky ( bělásci, píďalky, můra zelná atd.), třásněnky, smutnice, makadlovky).
 • špenát, zelí hlávkové, kapusta - minující škůdci, žravý a savý hmyz kromě ploštic. Jedná se například mšice, housenky ( bělásci, píďalky, můra zelná atd.), třásněnky, smutnice, makadlovky).
 • kořeninové rostliny, kromě pažitky = bazalka, majoránka, tymián, mateřídouška, saturejka, šalvěj, meduňka, libeček, kopr, kerblík, fenykl, anýz, kmín, aj. - minující škůdci, žravý a savý hmyz kromě ploštic. Jedná se například mšice, housenky ( bělásci, píďalky, můra zelná atd.), třásněnky, smutnice, makadlovky).
 • okrasné rostliny - smutnice


Jak jej použít?

 • aplikace na začátku napadení nebo při prvních viditelných příznacích
 • vhodný pro aplikace ve skleníku i ve venkovních prostorech
 • před ošetrením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvlášte citlivé jsou hrušně.
 • max. 2-4 x za vegetaci (dle plodiny a škůdce)
 • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
 • vhodný pro ekologické pěstování


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Pomocný přípravek ochrany rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 25 ml
Web plodina Brambor, Kapusta, Okrasné rostliny, Okurka, Paprika, Rajčata, Zelí
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Mandelinka bramborová, Saví a žraví škůdci, Smutnice
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Ekologický ano
NeemAzal_25ml
NeemAzal_25ml
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Paprika_Mšice
Paprika_Mšice
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Brambory - mandelinka bramborová
Jaké přípravky jsou nejúčinější proti mandelince? Kdy provést ošetření?