ZDRAVÁ réva - odolnost révy

Souprava dvou přírodních produktů z bylin pro odolnost révy vinné.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 134,- Kč + 8 b.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.


zvyšuje obranyschopnost rostlinekologické pěstování

Souprava dvou přírodních produktů z bylin pro odolnost révy vinné.


Účinné látky:

 • Réva Alfa -  bylinný výluh (extrakt) ze šalvěje lékařské
 • Réva Beta - bylinný výluh (extrakt) ze směsi bylin (kopřiva a přeslička)


Jak účinkuje?

 • Réva Alfa - bylinný výluh (extrakt) ze šalvěje lékařské

Bylinný výluh, který podporuje růst, výnos, vitalitu a odolnost révy vinné. Aplikujte před nebo v době výskytu plísně révové. Bez ochranné lhůty.

Balení obsahuje 50 ml přípravku.

 • Réva Beta - bylinný výluh (extrakt) ze směsi bylin (kopřiva a přeslička)

Bylinný výluh, který podporuje růst, výnos, vitalitu a odolnost révy vinné. Aplikujte před nebo v době výskytu padlí révového. Bez ochranné lhůty.

Balení obsahuje 50 ml přípravku.


Jak ji použít?

 1. po odkvětu při nasazování bobulí (BBCH 71) – Réva ALFA
 2. bobule velikosti broku (BBCH 73) – Réva BETA
 3. bobule ve velikosti hrášku (BBCH 75) – Réva ALFA
 4. většina bobulí se dotýká – uzavírání hroznů (BBCH 79) – Réva BETA
 5. začátek zrání – vybarvování (BBCH 81) – Réva ALFA
 6. až do plné zralosti - sklizeň (BBCH 89) – Réva BETA
 7. Další postřiky jsou možné podle aktuální potřeby.*

Balení je určeno na 16,5 l aplikační kapaliny od každého přípravku (tj. 2x 16,5 l).


Aplikační poznámky:

Přípravky aplikujte samostatně (nemíchejte je do jednoho postřiku, jinak se snižuje účinnost přípravků). Předpokladem vysoké účinnosti obou přípravků je dobré pokrytí všech částí rostliny. Neaplikujte při vysokých teplotách a za poledního slunečního svitu.  Přípravky působí kontaktně, proto je náchylný na omytí při dešťových srážkách. Aplikaci je nutné provádět v období bez dešťů. Po aplikaci by nemělo minimálně 12 hodin pršet. Po intenzivních dešťových srážkách je třeba provést novou aplikaci.

 
Účinnost těchto přípravků byla testována 3 roky na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

 *Více informací o účincích a testech přípravků najdete v metodice „Ochrana révy vinné proti houbovým patogenům v ekologickém vinohradnictví“ (tuto metodiku si můžete na našich stránkách ZDE).

ISBN 979-80-270-1042-4, autoři: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D, Ing. Vladan Šafarčík.

V metodice, jsou uvedené pracovní názvy, které se přejmenovaly na následující  obchodní názvy: Plasmoviti = Réva ALFA, Eryviti = Réva BETA, Botryviti = Réva GAMA.

 


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování najdete v etiketě v záložce PŘÍLOHY.


Pomocný rostlinný přípravek. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin.  Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 1x50 ml + 1x50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí, Plísně
Web plodina Réva vinná
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy, Skupina Hnojiva, Skupina Pomocné látky
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Zdrava_reva_odolnost révy_souprava
Zdrava_reva_odolnost révy_souprava
Réva - po odkvětu - aplikace
Réva - po odkvětu - aplikace
Réva - růst - aplikace
Réva - růst - aplikace
Réva - zabarvování plodů - aplikace
Réva - zabarvování plodů - aplikace
Réva - zrání - aplikace
Réva - zrání - aplikace
Réva - Padlí - hrozny zcela zničené padlím
Réva - Padlí - hrozny zcela zničené padlím
Réva -Padlí začátek
Réva -Padlí začátek
Réva - Padlí na listu
Réva - Padlí na listu
Réva - Padlí na bobulích
Réva - Padlí na bobulích
Réva - Padlí - hrozny zcela zničené padlím
Réva - Padlí - hrozny zcela zničené padlím
Réva - Plíseň na listu
Réva - Plíseň na listu
Réva - Plíseň na spodní straně listu
Réva - Plíseň na spodní straně listu
Réva - Plíseň na hroznu
Réva - Plíseň na hroznu
Réva - Plíseň - detail na spodní straně listu
Réva - Plíseň - detail na spodní straně listu
Réva - Metodika ošetření bylinnými extrakty
Réva - Metodika ošetření bylinnými extrakty
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Réva - plíseň a padlí na révě
Jak ošetřit révu proti plísni nebo padlí? Nově také i bez chemie.