Reklamace


Kdy zboží reklamovat?

  • při zjištění vad v objednaném zboží

Reklamaci proveďte co nejdříve, bez zbytečného odkladu.


Jak zboží reklamovat?

  1. Vyplňte reklamační protokol – ke stažení zde.
  2. Připravte si kopii dokladu o zakoupení (faktura)
  3. Pořízení fotografií (podklad pro reklamaci – vadného přípravku, poškození, aj.)
  4. Vyplněný reklamační protokol, fotografie, kopii dokladu o zakoupení (faktura) a  event. vadné zboží  zašlete: e-mailem: eshop@agrobio.cz

nebo poštou na adresu:  AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice,  747 71 Brumovice, Česká republika.

Většinou do 7 dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení na naši poštovní nebo e-mailovou adresu – viz. bod 4  dojde k vyřešení reklamace.

O výsledku vás informujeme e-mailem, telefonicky nebo doručením poštovní zásilky.


Kompletní podmínky pro reklamaci zboží najdete v Obchodních podmínkách ZDE.