Reklamace


Kdy zboží reklamovat?

  • při zjištění vad v objednaném zboží

Reklamaci proveďte co nejdříve, bez zbytečného odkladu.


Jak zboží reklamovat?

  1. Vyplňte reklamační protokol – ke stažení zde.
  2. Připravte si kopii dokladu o zakoupení (faktura)
  3. Pořízení fotografií (podklad pro reklamaci – vadného přípravku, poškození, aj.)
  4. Vyplněný reklamační protokol, fotografie, kopii dokladu o zakoupení (faktura) a  event. vadné zboží  zašlete: e-mailem: eshop@agrobio.cz

nebo poštou na adresu:  AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice,  747 71 Brumovice, Česká republika.

Většinou do 7 dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení na naši poštovní nebo e-mailovou adresu – viz. bod 4  dojde k vyřešení reklamace.

O výsledku vás informujeme e-mailem, telefonicky nebo doručením poštovní zásilky.


Kompletní podmínky pro reklamaci zboží najdete v Obchodních podmínkách ZDE.

Máte dotaz?

Pokud jste se rozhodli udělit naší společnosti AgroBio Opava, s.r.o., se sídlem Brumovice, Skrochovice, Mostní 41/1, PSČ: 747 71, IČ: 25853970, DIČ: CZ25853970, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22038 souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zaškrtněte, prosím, poličko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Následně klikněte na tlačítko „Odeslat“, čímž potvrzujete udělení zvoleného souhlasu. Udělený souhlas bude evidován naší společností za účelem zpětného doložení.

Pokud se rozhodnete naší společnosti souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělit, takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetové adrese www.agrobio.cz nebo zasláním emailu na podpora@agrobio.cz, v němž vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil/a před jeho odvoláním.

* označená pole jsou je dobrovolná, ale povinná pro odeslání formuláře