Stres rostlin

Aktualizováno 2019-08-26 11:33:36

Pojem stres je nejčastěji používán ve významu stres u člověka, nicméně stejně jako člověk, jsou i rostliny vystavovány stresu, se kterým se potřebují vyrovnat.


Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem
Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem
Harmonie HuminoVital s aktivním stříbrem
Harmonie HuminoVital s aktivním stříbrem
Kouzlo Přírody Humát kyselý
Kouzlo Přírody Humát kyselý
Kouzlo Přírody Humát neutrální
Kouzlo Přírody Humát neutrální

Co je stres rostlin?

Stres je obecně nepříznivý stav, vyvolaný působením nějakého zatěžujícího podnětu neboli stresoru. Stres vyvolá stresovou reakci, která aktivuje obranné mechanismy člověka nebo rostliny. Tyto obranné mechanismy, pokud působí dlouhodobě nebo velmi intenzivně, jsou velmi škodlivé a mohou způsobit až poškození na zdraví nebo smrt (uhynutí rostliny).

U rostlin mohou být stresorem například nadbytek zálivky nebo naopak nedostatek vody, nedostatek živin, příliš vysoký sluneční svit, nízké teploty, střídání teplot, nedostatek světla, nebo napadení škůdci a chorobami. Jednotlivé druhy stresu se spolu často kombinují.

U rostlin se často mluví o abiotickém nebo biotickém stresu. Abiotický stres je takový, který přímo nesouvisí se živými organismy. Patří zde například stres z nedostatku světla, vody nebo kyslíku, nebo z nadbytku světla, stres vyvolaný vysokou nebo nízkou teplotou, nebo mechanický stres, námrazy, vítr, sucho, atd. Biotický stres pak souvisí se živými organismy. Patří zde například stres vyvolaný patogenem, různými houbovými nebo virovými chorobami, hmyzem, hlodavci, atd.


Protistresová opatření rostlin aneb jak rostlina projevuje svůj stres?

Stres je běžnou součástí života všech rostlin a rostliny mají určité mechanismy, jak se s ním vypořádat. Je důležité si uvědomit, že každá rostlina je různě odolná stresům, což je dané jejími nároky na pěstování, stejně jako její kondicí a vitalitou. Pokud již stav stresu nastane, spouští se protistresové opatření.

Nejčastěji se jedná o zvadnutí a kroucení listů, předčasný opad listů, zpomalení nebo zastavení růstu, nízké výnosy až neschopnost plodit, opadávání květů, neschopnost zakořenění při přesazování, projevy při napadení škůdci nebo chorobami, oslabená rostlina, aj.

V případě, kdy se takto stres na rostlině projeví, je již velmi oslabená, má nízkou imunitu a je náchylná na všechny různé nástrahy z vnějšího prostředí. Pokud by člověk byl k jejím signálům lhostejný, rostlina by vyčerpáním uhynula.


Jak omezit vliv stresu v průběhu celé vegetace rostliny?

V průběhu života rostliny jsou velmi důležité milníky, které jí způsobují nejvíce stresu. Jedná se zejména o:

  • Výsadba nebo přesazení rostliny – změna stanoviště, změna nejintimnějšího prostředí rostliny.
  • Růst mladé rostliny – čím je rostlina mladší, tím může být náchylnější na stresové podmínky.
  • Vnější podmínky v průběhu života rostliny - vypořádání se s rozdílnými teplotami, výkyvy počasí, závlaha.
  • Napadení škůdci nebo chorobami.
  • Mechanické zásahy na rostlině – řez, odebírání části rostlin, chemický postřik.
  • Nedostatek nebo nadbytek určitého vyživovacího prvku.

Abyste co nejvíce pomohli rostlinám  vyrovnávat se se stresem, zejména v uvedených rizikových situacích, je vhodné jim dodávat posilující přírodní přípravky, které zvýší imunitu rostliny a sníží působení stresu v rostlině. Díky tomu nebude tvořit protistresová opatření, kterým se zbytečně vysiluje, oslabuje nebo poškozuje.

K významným protistresovým látkam patří huminové látky, mořské řasy, stříbro, extrakty z bylin a výtažky z připolárních rostlin, které obsahují biologicky vysoce aktivní látky, které jsou velmi prospěšné při snižování stresu v rostlinách.


Co použít při výsevech, výsadbách nebo přesazení?

Pro podporu rostlin se používá Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem, který obsahuje vysoký podíl huminových látek a aktivní stříbro. Zdravý a silný kořenový systém je základ celé rostliny. Proto je v tomto období žádoucí podporovat vytvoření bohatého kořenového systému, díky němuž pak bude rostlina výrazně odolnější. Máčením semínek či kořenů mladých rostlin nebo zálivkou ke kořenům  tak výrazně podpoříte tvorbu kořenů. Obsah stříbra a dalších prvků velmi výrazně zvyšují odolnost proti stresu rostliny, který vzniká při výsadbě nebo přesazování, a také  posiluje rostliny.


Co použít v první polovině sezóny, především v době růstu rostlin?

Pro omezení vlivu stresu v průběhu růstu rostlin je vhodné používat přírodní přípravek Humát neutrální nebo Humát kyselý.

S pH neutrální hodnotou se hodí k pro všechny rostliny kromě kyselomilných. Humát je vyroben vodnou extrakcí ze suché tříděné černé rašeliny s vysokým podílem huminových látek. Touto technologií  vzniká zcela přírodní produkt s množstvím přírodních látek. Pravidelnou aplikací zvýšíte odolnost vůči stresu způsobenému například povětrnostními vlivy, slunečním zářením, suchem, přemokřením nebo například vysokou teplotou.

Pro podporu kyselomilných rostlin (rododendrony, azalky, vřesy nebo borůvky) je vhodný Humát kyselý.


Jak omezit stres ze sucha a zároveň ušetřit za vodu?

Jak je to vlastně s vodou, která se dostane do půdy z dešťových srážek nebo z naší zálivky? Dokážou ji kořeny rostlin zužitkovat?

Příliš ne. Při běžné zálivce nebo dešti není většina molekul vody v podobě vláhy nebo vlhkosti v půdě využita kořenovým systémem a vypaří se.

Dobrou zprávou je, že již existuje půdní kondicionér HARMONIE Hydretain ES Plus, který obsahuje hydroskopické a zvlhčovací složky, pomáhající udržet vodu v kořenovém systému. Touto technologií se navýší vodní a živná kapacita půdy nebo pěstebního substrátu a zároveň se zlepšuje jeho struktura. Přípravek váže molekuly vody ke kořenovému systému a tím zabezpečí lepší růst rostlin.

Navíc snižuje potřebu zavlažování až o polovinu, což je prokázáno  v pokusech, kdy byla měřena spotřeba vody.

HARMONIE Hydretain ES Plus přispívá ke snadnějšímu ujímání rostlin, zvyšuje využití vody v půdě, silnější a hlubší růst kořenů, vyšší mikrobiologickou aktivitu, vyšší odolnost proti nemocem a stresu ze sucha, lepší využití hnojiv. Dokonce  umožňuje růst rostlin v degradovaných, zasolených či jinak nerentabilních půdách. Přípravek je plně biologicky odbouratelný.


Jak docílit, aby rostliny dobře přezimovaly a omezit tak jejich vymrzání?

Důležitým předpokladem dobrého přezimování je dostatečná zálivka před zimou. Klíčové je maximální využití vody rostlinou. S tímto tématem také úzce souvisí odolnost dřevin proti vymrzání. Mnohdy si pěstitelé myslí, že okrasná dřevina v zimě zmrzla, nicméně dřevina vlastně uschla.

Abyste tomu zabránili,můžete použít speciální přípravek Proti vymrzání rostlin. Přípravek je určen proti vymrzání a vysychání trvalek, konifer, skalniček, ke zvýšení odolnosti výsadby zeleniny, dřevin a okrasných rostlin. Výrazně zvyšuje odolnost rostlin proti stresu suchem a mrazem díky tomu, že zajišťuje vyrovnaný přísun vody pro rostliny i v době, kdy je okolní půda vyschlá. Snižuje ztráty vody odplavením mimo kořenový systém a podporuje činnost půdní mikroflóry. Je biologicky zcela rozložitelný, v půdě vydrží účinkovat jednu vegetační sezonu (zhruba devět měsíců).

Umístění článku

další (12)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.