Stres rostlin

Aktualizováno 2017-06-20 06:06:31

Pojem stres je nejčastěji používán ve významu stres u člověka, nicméně stejně jako člověk, jsou i rostliny vystavovány stresu, se kterým se potřebují vyrovnat.


Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem
Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem
Harmonie HuminoVital s aktivním stříbrem
Harmonie HuminoVital s aktivním stříbrem
Kouzlo Přírody Humát kyselý
Kouzlo Přírody Humát kyselý
Kouzlo Přírody Humát neutrální
Kouzlo Přírody Humát neutrální

Co je stres rostlin?

Stres je obecně nepříznivý stav, vyvolaný působením nějakého zatěžujícího podnětu neboli stresoru. Stres vyvolá stresovou reakci, která aktivuje obranné mechanismy člověka nebo rostliny. Tyto obranné mechanismy, pokud působí dlouhodobě nebo velmi intenzivně, jsou velmi škodlivé a mohou způsobit až poškození na zdraví nebo smrt (uhynutí rostliny).

U rostlin mohou být stresorem například nadbytek zálivky nebo naopak nedostatek vody, nedostatek živin, příliš vysoký sluneční svit, nízké teploty, střídání teplot, nedostatek světla, nebo napadení škůdci a chorobami. Jednotlivé druhy stresu se spolu často kombinují.

U rostlin se často mluví o abiotickém nebo biotickém stresu. Abiotický stres je takový, který přímo nesouvisí se živými organismy. Patří zde například stres z nedostatku světla, vody nebo kyslíku, nebo z nadbytku světla, stres vyvolaný vysokou nebo nízkou teplotou, nebo mechanický stres, námrazy, vítr, sucho, atd. Biotický stres pak souvisí se živými organismy. Patří zde například stres vyvolaný patogenem, různými houbovými nebo virovými chorobami, hmyzem, hlodavci, atd.


Protistresová opatření rostlin aneb jak rostlina projevuje svůj stres?

Stres je běžnou součástí života všech rostlin a rostliny mají určité mechanismy, jak se s ním vypořádat. Je důležité si uvědomit, že každá rostlina je různě odolná stresům, což je dané jejími nároky na pěstování, stejně jako její kondicí a vitalitou. Pokud již stav stresu nastane, spouští se protistresové opatření.

Nejčastěji se jedná o zvadnutí a kroucení listů, předčasný opad listů, zpomalení nebo zastavení růstu, nízké výnosy až neschopnost plodit, opadávání květů, neschopnost zakořenění při přesazování, projevy při napadení škůdci nebo chorobami, oslabená rostlina, aj.

V případě, kdy se takto stres na rostlině projeví, je již velmi oslabená, má nízkou imunitu a je náchylná na všechny různé nástrahy z vnějšího prostředí. Pokud by člověk byl k jejím signálům lhostejný, rostlina by vyčerpáním uhynula.


Jak omezit vliv stresu v průběhu celé vegetace rostliny?

V průběhu života rostliny jsou velmi důležité milníky, které jí způsobují nejvíce stresu. Jedná se zejména o:

  • Výsadba nebo přesazení rostliny – změna stanoviště, změna nejintimnějšího prostředí rostliny.
  • Růst mladé rostliny – čím je rostlina mladší, tím může být náchylnější na stresové podmínky.
  • Vnější podmínky v průběhu života rostliny - vypořádání se s rozdílnými teplotami, výkyvy počasí, závlaha.
  • Napadení škůdci nebo chorobami.
  • Mechanické zásahy na rostlině – řez, odebírání části rostlin, chemický postřik.
  • Nedostatek nebo nadbytek určitého vyživovacího prvku.

Abyste co nejvíce pomohli rostlinám  vyrovnávat se se stresem, zejména v uvedených rizikových situacích, je vhodné jim dodávat posilující přírodní přípravky, které zvýší imunitu rostliny a sníží působení stresu v rostlině. Díky tomu nebude tvořit protistresová opatření, kterým se zbytečně vysiluje, oslabuje nebo poškozuje.

K významným protistresovým látkam patří huminové látky, mořské řasy, stříbro, extrakty z bylin a výtažky z připolárních rostlin, které obsahují biologicky vysoce aktivní látky, které jsou velmi prospěšné při snižování stresu v rostlinách.


Co použít při výsevech, výsadbách nebo přesazení?

Pro podporu rostlin se používá Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem, který obsahuje vysoký podíl huminových látek a aktivní stříbro. Zdravý a silný kořenový systém je základ celé rostliny. Proto je v tomto období žádoucí podporovat vytvoření bohatého kořenového systému, díky němuž pak bude rostlina výrazně odolnější. Máčením semínek či kořenů mladých rostlin nebo zálivkou ke kořenům  tak výrazně podpoříte tvorbu kořenů. Obsah stříbra a dalších prvků velmi výrazně zvyšují odolnost proti stresu rostliny, který vzniká při výsadbě nebo přesazování, a také  posiluje rostliny.


Co použít v první polovině sezóny, především v době růstu rostlin?

Pro omezení vlivu stresu v průběhu růstu rostlin je vhodné používat přírodní přípravek Kouzlo Přírody Humát neutrální nebo Kouzlo Přírody Humát kyselý.

S pH neutrální hodnotou se hodí k pro všechny rostliny kromě kyselomilných. Humát je vyroben vodnou extrakcí ze suché tříděné černé rašeliny s vysokým podílem huminových látek. Touto technologií  vzniká zcela přírodní produkt s množstvím přírodních látek. Pravidelnou aplikací zvýšíte odolnost vůči stresu způsobenému například povětrnostními vlivy, slunečním zářením, suchem, přemokřením nebo například vysokou teplotou.

Pro podporu kyselomilných rostlin (rododendrony, azalky, vřesy nebo borůvky) je vhodný Kouzlo Přírody Humát kyselý.


Co použít v době po kvetení, tedy při tvorbě plodů?

Po  kvetení, a od doby narůstání plodů a jejich zrání, nebo pro zvýšení vitality a krásného vzhledu, například okrasných dřevin, je vhodné používat přírodní přípravek Harmonie HuminoVital s aktivním stříbrem.

Vysoký obsah huminových látek a stříbra zlepšuje příjem živin rostlinami, podporuje vitalitu, zlepšuje ukládání zásobních látek do plodů a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresům, které v tomto období vznikají. Svým složením navíc stimuluje tvorbu květů a zvyšuje výnos rostlin.


Jak omezit stres ze sucha a zároveň ušetřit za vodu?

Jak je to vlastně s vodou, která se dostane do půdy z dešťových srážek nebo z naší zálivky? Dokážou ji kořeny rostlin zužitkovat?

Příliš ne. Při běžné zálivce nebo dešti není většina molekul vody v podobě vláhy nebo vlhkosti v půdě využita kořenovým systémem a vypaří se.

Dobrou zprávou je, že již existuje půdní kondicionér HARMONIE Hydretain ES Plus, který obsahuje hydroskopické a zvlhčovací složky, pomáhající udržet vodu v kořenovém systému. Touto technologií se navýší vodní a živná kapacita půdy nebo pěstebního substrátu a zároveň se zlepšuje jeho struktura. Přípravek váže molekuly vody ke kořenovému systému a tím zabezpečí lepší růst rostlin.

Navíc snižuje potřebu zavlažování až o polovinu, což je prokázáno  v pokusech, kdy byla měřena spotřeba vody.

HARMONIE Hydretain ES Plus přispívá ke snadnějšímu ujímání rostlin, zvyšuje využití vody v půdě, silnější a hlubší růst kořenů, vyšší mikrobiologickou aktivitu, vyšší odolnost proti nemocem a stresu ze sucha, lepší využití hnojiv. Dokonce  umožňuje růst rostlin v degradovaných, zasolených či jinak nerentabilních půdách. Přípravek je plně biologicky odbouratelný.


Jak docílit, aby rostliny dobře přezimovaly a omezit tak jejich vymrzání?

Důležitým předpokladem dobrého přezimování je dostatečná zálivka před zimou. Klíčové je maximální využití vody rostlinou. S tímto tématem také úzce souvisí odolnost dřevin proti vymrzání. Mnohdy si pěstitelé myslí, že okrasná dřevina v zimě zmrzla, nicméně dřevina vlastně uschla.

Abyste tomu zabránili,můžete použít speciální přípravek Kouzlo Přírody Proti vymrzání rostlin. Přípravek je určen proti vymrzání a vysychání trvalek, konifer, skalniček, ke zvýšení odolnosti výsadby zeleniny, dřevin a okrasných rostlin. Výrazně zvyšuje odolnost rostlin proti stresu suchem a mrazem díky tomu, že zajišťuje vyrovnaný přísun vody pro rostliny i v době, kdy je okolní půda vyschlá. Snižuje ztráty vody odplavením mimo kořenový systém a podporuje činnost půdní mikroflóry. Je biologicky zcela rozložitelný, v půdě vydrží účinkovat jednu vegetační sezonu (zhruba devět měsíců).


Jak si poradit s anomáliemi (nejen) přírody?

Dá se říci, že v posledních letech si počasí každý rok vybere nějakou  anomálii, tedy období velkého sucha, vysokých teplot, nadměrných srážek, apod. I člověk při ošetřování rostlin často způsobí nějaký stres, a to například špatným použitím přípravků na ochranu a výživu rostlin, atd.

Proto se vyplatí uvažovat o přípravku z řady KouzloPřírody Unicum Pro – Síla z připolárních rostlin.

Ten se používá k namáčení kořenů před výsadbou i k postřiku během vegetace. Účinné látky v přípravku posilují odolnost rostlin proti stresovým faktorům, jako jsou sucho, zamokření, nízké nebo vysoké teploty, nedostatek výživy, chemický stres, apod. Přípravek rovněž minimalizuje stres rostlin po mechanickém poškození (například krupobitím).  Dá se říci, že čím více se v daném roce projeví nějaká anomálie, tím více je znát účinnost přípravku. A to tak, že se proti neošetřeným rostlinám zlepšuje jejich celkový vzhled, vitalita a výnos.

Účinnost je daná látkami získanými z vysoce odolných připolárních rostlin, které musí čelit v jejich přirozeném prostředí těmto anomáliím.

Ošetření se dělá dvakrát až třikrát za sezónu, a to na jaře, před kvetením a dva týdny po kvetení. Ideální je preventivní aplikace, tedy například před nebo na začátku očekávaného období sucha nebo před signalizovanými infekcemi chorob.


Lze omezit biotický stres na rostlinách přírodní cestou?

 Pro zabránění biotickému stresu, tedy stresu při napadení škůdci nebo chorobami v průběhu celého života rostliny jsou vhodné aplikace přípravků řady Kouzlo Přírody, které jsou vyrobené z bylin.

Tyto přípravky využívají tradiční a ověřené kvality léčivých účinků bylin. Díky aroma nebo silicím, které jednotlivé bylinky obsahují (například levandule nebo přeslička), působí preventivně proti výskytu škůdců.

Další bylinky, které obsahují polyfenoly nebo flavonoidy (například bříza, přeslička nebo tymián) působí preventivně proti houbovým chorobám (plísně, padlí).

Pravidelnou aplikací lze velmi jednoduše podpořit kondici, zdraví rostlin a zároveň je maximálně ochránit před stresem, který by vznikl při napadení škůdci nebo chorobami.

Pro jednotlivé druhy rostlin jsou připravené různé přípravky se specifickým složením bylin pro optimální působení. Jedná se o přípravky Kouzlo Přírody Plodová zelenina, Kouzlo Přírody Zelené pokojové rostliny, Kouzlo Přírody Kvetoucí pokojové rostliny, Kouzlo Přírody Balkónové rostliny, Kouzlo Přírody Bylinky.

Umístění článku

další (12)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.