Mšice korovnice

Aktualizováno 2020-12-15 14:07:11

Korovnice jsou mšice, které poškozují jehličnaté dřeviny. Korovnice smrková a korovnice zelená způsobují hálky na bázích větviček smrků a korovnice modřínová hálky na koncích letorostů.


mšice korovnice
mšice korovnice

Hálky jsou novotvary z buněk nebo rostlinných pletiv nebo také zduřelá rostlinná tkáň. Jsou způsobeny živočišným nebo rostlinným organismem, působících na změnu hostitelských rostlin. Hálkotvorný organismus využívá hálku jako ochranu před nepříznivými vlivy prostředí i jako zdroj potravy. Podněcuje buňky rostlinného Proti mšicím a molicím (Mospilan)pletiva k množení a napadené buňky zvětšují svůj objem. Hálky se vyskytují na všech orgánech rostlin: na kořenech, stoncích, listech, květních i listových pupenech, květenstvích, plodech i semenech.

Hálky korovnic jsou zpočátku světle zelené, později hnědnou a dřevnatí. Uvnitř hálek, které jsou někdy mylně považovány za drobné šišky, jsou komůrky s mšicemi. Korovnice borová je vlnatá mšice, která saje na mladých výhoncích na kůře borovic a korovnice douglasková způsobuje deformace a opat jehlic douglasek.

K ochraně je možné použít přípravky Mospilan 20 SP, Proti mšicím a molicím (Mospilan).

Umístění článku

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.