Co jsou pesticidy?

Aktualizováno 2020-11-09 10:57:39

Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Na základě tohoto širokého spektra použití pesticidy rozdělujeme na tyto základní skupiny:

 • Akaracidy – přípravky proti roztočům
 • Biocidy – přípravky proti živočišným škůdcům
 • Fungicidy – přípravky proti houbovým chorobám a plísním
 • Herbicidy – přípravky proti plevelům
 • Insekticidy – přípravky proti hmyzu
 • Moluskocidy – přípravky proti plžům a slimákům
 • Repelenty – přípravy odpuzující škodlivé organismy
 • Rodenticidy – přípravy proti hlodavcům


Důležité pojmy vyskytující se na etiketách přípravků:

 • Přípravky kontaktní - účinná látka neproniká do rostlin, zůstává pouze na povrchu v místě aplikace. Při aplikaci je nutné důkladně ošetřit celou rostlinu. Pronikají do těla patogena a zabraňují klíčení spor. Pro dobrou ochranu je zapotřebí vytvořit souvislý film. Doba účinku je 12 dnů, při silném tlaku 5-7 dnů. Při velmi silném tlaku nejsou pro aplikaci vhodné. Po dešti se srážkami nad 25 mm jsou smyté kompletně a nejsou tak dále účinné. Nevzniká zde rezistence. Většina jich jsou pouze preventivní (měďnaté, sirnaté, atd.).

 • Přípravky s hloubkovým účinkem - účinná látka proniká do hlubších vrstev rostlinných pletiv, ale není rozváděna v celé rostlině. Někdy také nazývané lokálně systémové. Pronikají do pletiv rostliny a mají lokální účinek, tzn. že se pohybují pouze z jedné strany či části listu na druhou stranu. Doba účinku je 12 dnů a při silném tlaku 5-7 dnů. Při velmi silném tlaku a dlouho přetrvávajících infekčních podmínkách by se musel postřik aplikovat po 4-5 dnech, což není vhodné kvůli vzniku rezistence.

 • Přípravky translaminární - pronikají do pletiv translaminárně. Obvykle se uvolňují páry, které „obalí“ celou rostlinu a chrání tak i neošetřená místa. Zpravidla však vyžadují dokonalé pokrytí rostliny. Doba účinku je 12-14 dnů a při silném tlaku 8-10 dnů. Při velmi silném tlaku a dlouho přetrvávajících infekčních podmínkách    6-8 dnů.

 • Přípravky systémové - účinná látka proniká do rostlin a je rozváděna v celé rostlině. Pronikají do pletiv rostliny a prostřednictvím rostlinných šťáv procházejí celou rostlinou a chrání tak i nové přírůstky. Používají se při velmi silných a dlouho přetrvávajících infekčních podmínkách a jejich účinek trvá 12-14 dnů a při silném tlaku 8-10 dnů. Doporučuje se použít je v bloku alespoň 2x po sobě. Nevyžadují pokrytí celé rostliny.

 • Aplikace preemergentně - většinou se tento pojem vyskytuje u herbicidů, tj. přípravků hubící plevele. Jedná se o aplikaci přípravku postřikem ještě před vzejitím kulturní rostliny nebo plevele. Specifikace jsou vždy uvedené na konkrétním příbalovém letáku

 • Aplikace postemergentně - většinou se tento pojem vyskytuje u herbicidů, tj. přípravků hubící plevele. Jedná se o aplikaci přípravku postřikem po vzejití kulturní rostliny nebo plevele. Specifikace jsou vždy uvedené na konkrétním příbalovém letáku.

 • Selektivní herbicidpřípravek hubící určitě druhy plevelů - jednoděložné nebo dvouděložné (nelze hubit obě skupiny zároveň).

 • Totální herbicid - přípravek hubící všechny druhy plevelů (jednoděložné i dvouděložné), včetně kulturních rostlin (hubí veškerou vegetaci).

Umístění článku

další (28)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.