Na co před použitím přípravků nezapomenout?

Aktualizováno 2017-04-04 12:49:55

Než začnete používat jednotlivé přípravky a produkty, je dobré si uvědomit těchto sedm základních věcí:

1) Návod na použití

I když si myslíte, že všechno vítě, neuškodí se ujistit. Proto se před každým použitím pesticidu, hnojiva či jiného produktu seznamte s návodem na použití uvedeným na etiketě nebo obalu.


2) Správné určení choroby, škůdce nebo poruchy je základem úspěchu

Pro správnou ochranu a zásah proti chorobám, škůdcům či poruchám je důležitá jejich správná identifikace. Podle popisu v této poradně můžete jasně určit daný problém. Abyste mohli projevy nemoci či napadení škůdcem rozpoznat co nejlépe, je vhodné použít pro lepší viditelnost lupu.

Přípravky nebudou účinkovat správně, pokud špastně rozpoznáte chorobu nebo škůdce a zvolíte nesprávný přírpavek, nebo když vyberete sice vhodný přípravek, ale v nedostatečné  koncentraci. Žádaný výsledek se nedostaví ani v případě, že budete přípravek aplikovat pozdě. Neúčinnost však může být také způsobena i tím, že se přípravek aplikje při nevhodných teplotách, nebo rezistencí koncentracích. Nikdy proto nepřekračujte maximální počet aplikací daného přípravku za vegetační sezónu (pokud je uveden). Vzniku rezistence rovnež předejdete střídáním přípravků s chemicky odlišnými účinnými látkami.


3) Aplikace s prvními výskyty chorob či škůdce

Tento způsob ošetření se používá zejména v případě chmických přípravků proti většině škůdců nebo méně významným houbovým chorobám. Rostlina je však již napadena a do doby odstranění škůdce či choroby má velmi nízkou imunitu a je již oslabena.


4) Aplikace preventnivní

Nejvíce se používá proti nejčastěji se vyskytujícím houbovým chorobám, tedy před projevem choroby, proti výskytu škůdců (při používání přírodních přípravků), pro zvýšení odolnosti rostlin proti stresu a pro zvyšování výnosu plodin.


5) Ochranné lhůty

V případě použávání chemických ochranných přípravků je nutné dodržet ochranné lhůty (OL), které jsou uvedeny v příbalovém letáku. Jedná se o nejkratší přípustný interval mezi posledním použitím přípravku a sklizní ošetřené plodiny určené pro konzumování člověkem nebo krmením zvířat. Na etiketách je uváděna pod zkratkou OL ve dnech. Ochranná lhůta se uvádí většinou jen u chemických přípravků, přírodní přípravky ochrannou lhůtu většinou nemají.


6) Dávkování

Na etiketách se uvádí dávka přípravku na jednotku plochy, nikoliv dávka přípravku na množství vody. Tak například když je v návodu uvedeno 10 g příprvku na 100 m2, je dobré předem za pomocí postřikovače naplněného jen vodou zjistit, kolik vody spotřebujete na pečlivé pokrytí dané plochy postřiem (tj. v našem případě 100 m2). Zpravidal se uvádí spotřeba 4-6 l vody (postřikového roztoku) na 100 m2. Dané množství přípravku (v našem případě 10 g) se pak přidá do zjištěného množství vody a použije na danou plochu (v našem případě 100 m2).


7) Důležité ochranné pomůcky

V případě používání chemických ochranných přírpavk je důležité používat vhodné ochranné pomůcky, např. brýle, pokrývku hlavy (čepice, kšiltovku) a rukavice. Pro ochranu pokožky těla (zejména při postřicích) bundu, dlouhé kalhoty a gumové boty.

Umístění článku

další (38)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.