Růstové fáze peckovin - dle BBCH

Aktualizováno 2020-12-11 06:37:03

Fenologická stupnice růstových fází peckovin.


Popis a kódování růstových fází jádrovin podle decimální stupnice (BBCH).

Porost je zařazen do určité růstové fáze, jestliže této fáze dosáhlo minimálně 2/3 stromů.

Kód BBCH

Charakteristika růstové fáze

0

Vývoj pupenů – základní růstová fáze

00

Dormance, špičaté listové pupeny a zaoblené květné pupeny uzavřené a pokryté tmavě hnědými šupinami

01

Počátek zaoblování pupenů (listových pupenů), Světle hnědé šupiny viditelné, šupiny pupenů se světle zbarvenými okraji

03

Konec zaoblování listových pupenů, šupiny pupenů oddělené, světlezelené části pupenů viditelné

09

Zelené špičky listů viditelné, hnědé šupiny opadlé, pupeny uzavřené světle zelenými šupinami

1

Vývoj listů

10

První listy rozvinuté, vrchol vyvíjejícího se stonku viditelný

11

První listy rozvinuté, vrchol vyvíjejícího se stonku viditelný

19

První listy plně vyvinuté, dosažena odrůdově typická velikost listů

2

Nepoužívá se

3

Vývoj letorostů z terminálních pupenů

31

Počátek růstu letorostu, vrcholy vyvíjejících letorostů viditelné

32

Letorosty dosáhly asi 20 % konečné délky

39

Letorosty dosáhly asi 90 % konečné délky

4

Nepoužívá se u peckovin

5

Objevení květenství

51

Zaoblování květních pupenů, pupeny uzavřené, světle hnědé šupiny pupenů viditelné

53

Prasknutí pupenů, šupiny oddělené, světle zelené části pupenů viditelné

54

Květenství obklopeno světle zelenými šupinami, pokud jsou vytvořeny (ne u všech druhů)

55

Jednotlivé květní pupeny vzniklé na krátkých stopkách viditelné, ještě uzavřené, zelené šupiny slabě otevřené

56

Prodlužování korunních lístků, kališní lístky uzavřené, jednotlivé květy se oddělují

57

Kališní lístky otevřené, špičky korunních lístků viditelné, jednotlivé květy s bílými nebo růžovými korunními lístky, ještě uzavřené

59

Korunní lístky většiny květů tvoří úplný balón

6

Kvetení

60

První květy otevřené

61

Počátek kvetení, asi 10 květů otevřeno

65

Plný květ, nejméně 50 % květů otevřeno, opad prvních korunních lístků

67

Vadnutí květů, většina korunních lístků opadlá

7

Vývoj plodu

71

Růst semeníku, opad plodů po odkvětu

72

Zelený semeník obklopen prstencem odumřelých kališních lístků, počátek opadu kališních lístků

73

Druhý opad plodů

75

Plod dosahuje asi 50% (polovinu) konečné velikosti

77

Plod dosahuje asi 70% konečné velikosti

8

Zralost plodu a semen

81

Počátek zbarvování plodů

85

Pokročilé zbarvování

87

Sklizňová zralost

89

Konzumní zralost, plody mají typickou chuť a optimální pevnost

9

Stárnutí, počátek vegetačního klidu

91

Ukončení růst letorostů, listy ještě úplně zelené

92

Listy se počínají zbarvovat

93

Počátek opadu listů

95

50 % listů zbarveno nebo opadlo

97

Všechny listy opadlé

99

Plodina sklizena


Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Sekce rostlinolékařské péče

Umístění článku

další (9)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.