Růstové fáze jahodníku - dle BBCH

Aktualizováno 2020-12-11 06:35:54

Fenologická stupnice růstových fází jahodníku.


Popis a kódování růstových fází jahodníku podle decimální stupnice (BBCH).

Porost je zařazen do určité růstové fáze, jestliže této fáze dosáhlo minimálně 2/3 rostlin.

Kód BBCH

Charakteristika růstové fáze

0

Vývoj pupenů - základní růstová fáze

00

dormance, listy ploše rozložené na zemi a částečně odumřelé

03

počátek růstu hlavního pupene

1

Vývoj listů

10

objevují se první listy

11

první listy rozvinutý

15

pět listů vyvinuto

19

devět nebo více listů vyvinuto

2

nepoužívá se

3

nepoužívá se u jahodníku

4

Vývoj stolonů a mladých rostlin

41

počátek tvorby stolonů, stolony viditelné (asi 2 cm dlouhé)

42

první dceřiné rostliny viditelné

43

počátek vývoje kořenů na první dceřiné rostlině

45

první dceřiná rostlina s vyvinutými kořeny (vhodná pro pěstování)

48

několik dceřiných rostlin s vyvinutými kořeny (vhodných pro pěstování)

5

Objevení květenství

55

první květní pupeny viditelné na bázi růžice

56

prodlužování vrcholů květenství

57

první květní pupeny se objevují, ještě uzavřené

58

první květy s korunními lístky tvoří úplný balón (stadium časného balónu)

59

korunní lístky většiny květů tvoří úplný balón

6

Kvetení

60

první květy otevřené, primární (neboli A) květ

61

počátek kvetení, asi 10 květů otevřeno

65

plný květ, sekundární (B) a terciární (C) květy otevřené, opad prvních korunních lístků

67

vadnutí květů, většina korunních lístků opadlá

7

Vývoj plodu

71

báze květů je výrazně zduřelá (květní lůžko)

73

semena jsou jasně rozlišitelná na pletivu lůžka

8

Zralost plodu a semen

81

počátek zrání, většina plodů bíle zbarvená

85

první plody mají odrůdově specifické zbarvení

87

hlavní sklizeň, většina plodů zbarvena

89

druhá sklizeň, další plody se vybarvují odrůdově specifickým zbarvením

9

Stárnutí , počátek vegetačního klidu

91

počátek tvorby postranních pupenů

92

tvorba nových listů s menší čepelí a kratším řapíkem

93

staré listy odumírají, mladé listy se sklánějí k zemi, staré listy se vybarvují odrůdově specifickým zbarvením

97

odumírání starých listů

99

plodina sklizena


Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Sekce rostlinolékařské péče

Umístění článku

další (4)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.