Skvrnitosti listů jahodníku

Aktualizováno 2018-11-29 14:36:40

I když se ve skutečnosti jedná o dvě odlišné choroby, příznaky jsou velmi podobné a ochrana shodná. V obou případech se jedná o okrouhlé skvrny, které jsou výrazně červenofialově lemovány a uvnitř zasychají. U tzv. bílé skvrnitosti listů jsou skvrny drobnější (maximálně 3 až 4 milimetry), se světlým nekrotickým pletivem uvnitř, u tzv. fialové skvrnitosti listů jsou skvrny větší, s hnědými středy. Počet skvrn se postupně zvětšuje, jednotlivé skvrny se spojují a listy zasychají. Napadány mohou být i listové řapíky nebo květní stonky, kde skvrny mají protáhlý tvar.

Původci skvrnitostí přezimují na napadených listech. Skvrnitosti listů napadají především starší nebo přehoustlé porosty jahodníků a šíří se zejména za vlhkého a teplejšího počasí. Jednotlivé odrůdy jsou vůči listovým skvrnitostem různě náchylné. Velmi náchylný je jahodník měsíční. Fialová skvrnitost listů je oproti bílé skvrnitosti méně častá a vyskytuje se především v chladnějších vyšších polohách. Většinou nezpůsobuje výraznější škody. Vyskytuje se však i u jahodníků rostoucích volně v přírodě (jahodník obecný, j. truskavec, j. trávnice).


Ochrana

Ošetření se provádí po sklizni plodů. V případě potřeby se ošetření jednou až dvakrát opakuje, a to v intervalech 10 až 14 dnů.

K ochraně je možné použít přípravek  KUPRIKOL 50.

Umístění článku

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.