Likvidace plevelů - totální likvidace

Aktualizováno 2019-08-23 11:52:59

Pokud máte problémy s plevelem mezi dlaždičkami chodníku, terasy, s plevelem na nezpevněných cestách, kolem plotů, hřišť apod.? Pro jejich likvidaci jsou vhodné totální herbicidy.


plevel mezi dlaždicemi
plevel mezi dlaždicemi
Totální herbicid
Totální herbicid
Touchdown Quattro
Touchdown Quattro

Totální herbicidy svým působením likvidují všechny rostliny a plevele. Na rostliny působí právě přes zelenou plochu listů rostlin. Proto je při jejich aplikaci nutná velká opatrnost, neboť nechtěným úletem aplikační kapaliny můžete poškodit nebo přímo zlikvidovat také kulturní rostliny (jsou-li přípravkem zasažené).


Kdy použít totální herbicidy?

 • na ornou půdu na vzrostlé plevele před setím
 • na ornou půdu na vzrostlé plevele nebo rostliny po sklizni – urychlí proces likvidace rostlin po sklizni
 • na určité druhy vzrostlých plevelů v sadech jádrovin nebo peckovin (kromě broskvoní)
 • pro obnovu trvalého travnatého porostu – tedy k likvidaci starého trávníku. Zpravidla za účelem následného vysetí nového trávníku.
 • pro likvidaci plevelů nebo nechtěných rostlin na nezemědělské půdě, jako jsou chodníky, hřiště, prostory kolem plotů, uličky a na všech místech, která nevyužíváte pro pěstování rostlin, a vyskytují se zde plevele, které chcete odstranit.

K oblíbeným a vyzkoušeným totálním herbicidům patří totální herbicid Totální herbicid  nebo Touchdown Quattro s účinnou látkou glyphosate. Rostliny tuto látku přijímají zelenými částmi a cévními svazky rozvádějí do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku postupně dochází k vadnutí, žloutnutí až hnědnutí zasažených rostlin a k odumírání nadzemní i podzemní části.

První příznaky jsou viditelné u jednoletých plevelů za dva až čtyři dny, u vytrvalých plevelů za 7 až 10 dnů. Působí na jednoleté i víceleté plevele. Nepůsobí na semena v půdě.

Likvidované plevele je vhodné odstranit až zhruba po 21 dnech po aplikaci, tedy v době, kdy je účinná látka rozvedena až ke kořenům, a kdy je tedy vyhubena celá rostlina včetně kořenového systému.


Aplikace postřikem nebo bodovou aplikací

Pro postřik větší plochy je vhodné použít ruční nebo zádový postřikovač. Pokud chcete stejný postřikovač použít později i k jiným účelům, je potřeba ho před následným použitím velmi dobře vypláchnout. Lepší variantou je mít dva postřikovače, jeden na (totální) herbicidy, a druhý na ostatní přípravky.

Totální herbicid je možné použít také formou bodové aplikace na list. Tato možnost je vhodná pro záhony, kde byste nedokázali zajistit bezpečnost kulturních rostlin v případě postřiku a plevele se vyskytují v menším počtu. V tomto případě můžete nanášet aplikační kapalinu štětečkem. Natření  jednoho zeleného listu plevele stačí k vyhubení celé rostliny.


Na co při aplikaci totálních herbicidů myslet

 • Nesmějí se aplikovat za větru – hrozí nežádoucí úlet aplikační kapaliny na kulturní rostliny
 • pro aplikaci postřikem je vhodné používat vhodný ochranný nástavec proti úletu na kulturní rostliny
 • při vyšších teplotách dochází ke zkrácení doby likvidace plevele
 • aplikujte vždy při teplotách vyšších jak 12 oC – v případě nižší teploty herbicid neúčinkuje dobře nebo vůbec
 • aplikace je možná postřikem nebo bodově například štětečkem
 • je vhodné mít jeden postřikovač jen pro likvidaci plevelů (pro herbicidy)
 • zlikvidovaný plevel nebo rostliny je třeba vyhodit na sběrné místo odpadu, nikoliv na kompost

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.