Strupovitost a padlí jabloní a hrušní

Aktualizováno 2017-06-28 06:35:41

Choroba poškozuje listy, plody i květy. Napadené listy mají skvrny, které postupně hnědnou a odumírají. Silně napadené listy opadávají. Plody jsou typicky strupovité, často se deformují a praskají.


strupovitost jabloní
strupovitost jabloní
padlí
padlí
padlí na letorostu
padlí na letorostu
Zdravé jablko new
Zdravé jablko new

Napadené plody jsou nejen menší a nevzhledné, ale i nechutné a prakticky neskladovatelné, neboť rychle vysychají a druhotně jsou napadány různými hnilobami. V případě hrušní jsou napadány i větvičky, u kterých je popraskána kůra. Největší nebezpečí šíření je od fáze růžového poupěte do doby dvou týdnu po odkvětu. Šíření a vývoj strupovitosti podporuje deštivé počasí a teploty mezi 17 až 24 oC.

Náchylnější odrůdy a stromy v oblastech s pravidelným výskytem je potřeba ošetřovat. Pro tento účel je ideální kombinace fungicidů v soupravě Zdravé jablko New, která obsahuje účinné látky také proti padlí jabloně. Nabízí ucelý komplexní blok pěti ošetření proti této chorobě. Balení je připravené na 10 l aplikační kapaliny / jedno ošetření.

Kromě soupravy Zdravé jablko New je možné použít také i přípravky Dithane DG Neotec nebo Polyram  WG.

První ošetření je třeba udělat ve fázi zeleného poupěte a podle průběhu počasí ošetření opakovat v týdenních až 14 denních intervalech až do konce dubna. Další ošetření je třeba od konce května do poloviny června, v případě suchého letního počasí a ke konci vegetace. V období největšího nebezpečí infekce (od konce dubna do konce května) a za deštivého počasí je třeba přednostně používat přípravky působící léčebně. Jsou to přípravky Discus, Talent, Tercel nebo Zato 50 WG.

Umístění článku

další (2)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.