Hořká skvrnitost (pihovitost) jablek

Aktualizováno 2020-12-17 12:45:42

Je často chybně zaměňována za chorobu. Není tomu tak. U jabloní se jedná o  projev výživové poruchy.  Pod pokožkou plodů se vyskytují propadlé ostrůvky nahnědlého a nepříjemně hořkého pletiva.


hořka skvrnitost jablek
hořka skvrnitost jablek
hořka skvrnitost jablek
hořka skvrnitost jablek

Převážně se vyskytují v kališní části plodů a na straně vystavené slunci. Porucha se vyskytuje od počátku dozrávání a to zejména na mladých, bujně rostoucích stromech s malou násadou velkých plodů.Harmonie VápníkWuxal SUS Kalcium

Příčinou této poruchy je relativní nedostatek přijatého vápníku, který se nejvíce projevuje na těch částech rostlin, které jsou co nejvíce vzdáleny od kořenů, tedy na vegetačních vrcholech, na plodech nebo na okrajích listů. Tato porucha je podporována nadbytkem dusíku nebo i draslíku v půdě, kyselými půdami, nedostatečnou závlahou, ale naopak i přemokřením půdy.

U náchylných odrůd a u stromů v místech s pravidelným výskytem poruchy se doporučuje listová aplikace hnojiv s lehce přijatelnou formou vápníku. Mezi tato hnojiva patří Harmonie Vápník nebo Wuxal Kalcium.

Postřik se doporučuje od počátku července ve čtrnáctidenních intervalech až do sklizně.

Umístění článku

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.