Růstové fáze révy vinné - dle BBCH

Aktualizováno 2020-12-11 06:36:17

Fenologická stupnice růstových fází révy vinné.


Popis a kódování růstových fází jádrovin podle decimální stupnice (BBCH) – LORENZ et al., 1994

Porost je zařazen do určité růstové fáze, jestliže této fáze dosáhlo minimálně 2/3 keřů.

Kód BBCH

Charakteristika růstové fáze

0

Rašení

00

Vegetační klid: přezimující očka špičatá až kulatá, podle odrůdy světle až tmavě hnědá; pupenové šupiny podle odrůdy více či méně uzavřeny

01

Začátek nalévání pupenů: očka uvnitř pupenů se začínají zvětšovat

03

Konec nalévání pupenů: pupeny jsou nalité, ale dosud nejsou zelené

05

Stadium “vlny”: zřetelně viditelná hnědá vlna

07

Začátek otevírání pupenů: objevují se zelené špičky letorostů

09

Rašení letorostu: zřetelně viditelné zelené špičky letorostů

1

Vývoj listů

11

1. list je rozvinutý a odkloněný od letorostu

12

2 listy jsou rozvinuty

13

3 listy jsou rozvinuty

14

Stadium pokračuje

19

9 a více listů je rozvinuto

5

Vývoj květenství

53

Květenství zřetelně viditelné

55

Květenství se zvětšuje; jednotlivé kvítky jsou dosud hustě nahloučeny

57

Květenství je zcela vyvinuté; jednotlivé kvítky odstávají

6

Kvetení

60

první květní čepičky se oddělují z květního lůžka

61

Začátek kvetení: 10 % čepiček opadlo

62

20 % čepiček opadlo

63

Před květem: 30 % čepiček opadlo

64

40 % čepiček opadlo

65

Plné kvetení: 50 % čepiček opadlo

66

60 % čepiček opadlo

67

70 % čepiček opadlo

68

80 % čepiček opadlo

69

Konec kvetení

7

Vývoj plodů

71

Začátek vývoje plodů: bobule se začínají zvětšovat; “čištění bobulí” – opad květních zbytků je ukončen

73

Bobule velikosti broku; hrozny se začínají převažovat k půdě

75

Bobule velikosti hrachu; hrozny visí

77

Začátek uzavírání hroznů

79

Konec uzavírání hroznů

8

Zrání plodů

81

Začátek zrání, bobule blednou (příp. se začínají vybarvovat)

83

Pokročilé zrání - blednutí (příp. vybarvení)

85

Měknutí bobulí

89

Zralost (vhodné pro sklizeň)

9

Nástup vegetačního klidu

91

Po sklizni: ukončení zrání dřeva

92

Začátek zbarvování listů

93

Začátek opadu listů

95

50 % listů opadlo

97

Konec opadu listů

99

Sklizeň / hrozny

 
Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Sekce rostlinolékařské péče

Umístění článku

další (5)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.