Švábi

Aktualizováno 2017-06-27 13:10:51

Švábi patří mezi geograficky nejrozšířenější živočichy. Z vybraných druhů, které vyhledávají společnost člověka, je u nás nejčastější rus domácí (Blattella germanica). Žije v budovách v blízkosti potravního zdroje: v kuchyních, koupelnách, potravinářských provozech.


Šváb
Šváb

Většina zástupců tohoto řádu jsou všežravci, kteří mají velký význam při rozkladu organické hmoty a jsou důležitou součástí potravního řetězce. Příslušníci tohoto řádu jsou rychlí a dobří běžci, nepatří mezi dobré letce a létání využívají jen na krátké vzdálenosti. Švábi patří mezi nejodolnější a nejpřizpůsobivější hmyz.

Ochrana

Přípravek ATAK DeltaCaps (koncentrát) nebo ATAK DeltaSect 015 RTU (rozprašovač) jsou biocidy, které velmi účinně hubí škodlivý nebo obtížný hmyz v interirérech, nař. v bytech, obchodech, zdravotnických zařízeních, potravinářských provozovnách a výrobnách, jakož i v objektech živočišné výroby apod. Hubí dospělce a další pohyblivá stadia hmyzu. Používá se k hubení rusů domácích, švábů obecných, cvrčků domácích, pisivek, štěnic domácích, vos, much, mravenců, různých škodlivých brouků, molů, zavíječů, komárů, blech i rybenek.

Umístění článku

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.