Škůdci révy vinné

Aktualizováno 2020-12-18 05:53:55

Mezi nejznámější škůdce révy vinné patří svilušky, hálčivec révový nebo vlnovník révový.

Hálčivec révový, vlnovník révový

Kadeřavost (akarinóza) révy vinné se projevuje výrazným zpomalením růstu letorostů, deformacemi listů a jejich padáním a zasycháním květů. Při slabším napadení se vyvíjejí hrozny s malým počtem bobulí, při silném napadení se hrozny vůbec nevytvářejí. Na poškozených listech jsou v procházejícím světle zřetelné rozptýlené světlejší skvrny s hvězdicovitě staženými žilkami. Kromě toho jsou listy zkadeřené a trhají se.

V případě plstnatosti (erinózy) vznikají na spodní straně listů puchýře vyplněné hustou plstí.Kumulus WGSulka Extra

Původci obou těchto onemocnění jsou mikroskopičtí roztoči, v případě kadeřavosti hálčivec révový, v případě plstnatosti vlnovník révový.

Ošetření se doporučuje především tam, kde se tito škůdci silněji vyskytli v  předchozích letech. Přípravkem Sulka Extra se ošetřuje těsně před rašením a na počátku rašení. Přípravek Kumulus WG se používá při rašení nebo těsně po vyrašení.


SviluškyNissorun 10 WP

Na révě se projevuje především zpomalením růstu, kdy jsou listy jemně skvrnité. Květenství révy sprchává nebo zasychá. Od září do dubna se objevují pod očky na révě a v prasklinách borky dvouletého dřeva vajíčka, které vypadají jako červený prášek.

Proti sviluškám se ošetřuje na jaře nebo v létě, a to v případě prvního výskytu tohoto škůdce. Aplikaci je možné 1x opakovat v případě silného výskytu škůdce v intervalu 10-14 dnů.

K postřiku se dá použít přípravek Nissorun 10 WP.

Umístění článku

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.