Vlnatka krvavá na jabloních

Aktualizováno 2020-12-17 14:11:53

Vlnatka krvavá je mšice, jejíž bezkřídlé samičky jsou potkané dlouhými vlákny, takže kolonie této mšice vypadají jako chomáčky vaty. Vosková vlákna jsou přirozenou ochranou vlnatek proti jejich parazitům a predátorům. Během vegetace mšice sají na dřevnatých větvích, vyjímečně i na letorostech. Větve v místech sání se deformují a vytvářejí se na nich nádorky, které často praskají. Praskliny pak mohou být vstupní branou druhotných infekcí, především dřevokazných hub. Na starém dřevě vlnatka krvavá saje většinou na hojivém pletivu, které je vytvořeno na různých ranách. Silně napadené větve zaostávají v růstu a mohou uhynout, zejména jsou-li stromy nedostatečně hnojeny.


vlnatka krvavá (mšice)
vlnatka krvavá (mšice)

U mšice krvavé přezimují samičky nebo larvy na kořenech u paty kmenů jabloní nebo ve štěrbinách kůry.

V dubnu a květnu vylézají mšice po kmenech do korun stromů. V průběhu roku může mít tato mšice i deset generací. Výskyt mšice krvavé je slabý po silných mrazech, které ji významně redukují (teploty pod -20 st.C ničí vlnatku již během několika hodin). Silnější výskyty jsou v teplejších oblastech.

Kromě jabloní, u kterých vlnatka krvavá dává přednost některým odrůdám, napadá i skalníky, hlohy, hlohyně nebo i kdoulovce.


OchranaProti mšicím a molicím (Mospilan)Proti mšicím a sviluškám (Inporo) koncentrát

Ochrana postřikem se provádí při prvních výskytech a podle potřeby se opakuje.  K tomuto ošetření je v případě jádrovin možné použít přípravek Mospilan 20 SP nebo Proti mšicím a molicím (Mospilan)

Při zjištěních prvních příznaků je možné použít také přírodní insekticid PROTI mšicím a sviluškám (INPORO PS) - koncentrát

Umístění článku

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.