Molice skleníková

Aktualizováno 2020-12-17 09:09:46

Molice skleníková se často vyskytuje na okrasných rostlinách pěstovaných ve skleníku. Přímé škody molice způsobují sáním na rostlinách. Následkem toho dochází k odbarvování, deformování a opadávání listů. Napadené rostliny zakrňují, chřadnou a nezřídka i hynou. Škodí i znečišťováním výpěstků medovicí a černěmi a přenosem některých virových chorob. Molice vylučují lepkavou sladkou medovici, která ulpívá na listech, kde je porůstána houbovými černěmi. Kromě molice skleníkové se u nás rozšiřuje i příbuzná molice bavlníková (Bemisia tabaci).


Molice na listech
Molice na listech

Molice jsou drobné (1 až 1,5 mm), výrazně bílé mušky, které poškozují prakticky všechny druhy okrasných rostlin pěstovaných ve sklenících. Molice mají rády sucho a vysoké teploty.

Ochrana proti molicím není snadná. Ošetření je třeba udělat již při prvním výskytu škůdce.


Chemická ochrana:

K ošetření je možné použít přípravek Mospilan 20 SP nebo Proti mšicím a molicím (Mospilan). Vzhledem k biologii molic je třeba, aby se jakékoliv ošetření proti molicím opakovalo třikrát po sobě v intervalech pěti až sedmi dnů.

Umístění článku

další (5)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.