Dřepčíci

Aktualizováno 2020-12-10 11:05:27

Na brukvovité zelenině způsobují škody čtyři druhy dřepčíků. Brouci jsou 2 až 2,5 milimetrů dlouzí a u d. černého a d. černonohého mají celé krovky černé, kdežto brouci d. polního a d. zelného mají na krovkách podélné žluté pruhy. Silné zadní nohy jim umožňují skákat a proto jsou také někdy nazývány "zelnými blechami". Již brzy na jaře napadají brukvovité plodiny (ale i plevelné nebo volně rostoucí rostliny) v jejichž listech brouci vykusují drobné (průměr 1 až 3 milimetry), okrouhlé jamky nebo otvory ("okénka"). Při silnějším přemnožení mohou mladé rostliny zcela zničit. Často dokonce zničí klíčící rostlinky ještě dříve než tyto stačí vzejít (ještě pod povrchem půdy). Larvy d. zelného vyžírají v listech chodbičky (miny), larvy ostatních druhů dřepčíků okusují jemné kořínky rostlin.


dřepčíci - brouci na listu
dřepčíci - brouci na listu
dřepčíci
dřepčíci
dřepčíci
dřepčíci

V červnu samičky kladou do půdy vajíčka, ze kterých se líhnou larvičky. Po jejich zakuklení se v pozdním létě líhnou brouci, kteří po krátkém úživném žíru přezimují v různých úkrytech. Největší škody jsou způsobovány při teplém a suchém počasí a u rostlin ve fázi do 2 pravých listů. Dřepčíci škodí na všech druzích brukvovitých rostlin, přednost však dávají těm druhům, které nemají voskový povlak na povrchu listů - ředkvičky, ředkve a pekingské zelí.


OchranaNeem Azal T/SKarate se Zeon Technologií 5 SC

S ochranou je třeba začít již při vzcházení nebo bezprostředně po vysazení sazenic. Přednostně se ošetřují porosty za suchého a teplého počasí.

K ošetření použijte přípravek KARATE se ZEON  technologií 5 SC  nebo přírodní přípravek NeemAzal T/S.

Umístění článku

další (3)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.