Moniliová spála a hniloba plodů peckovin

Aktualizováno 2019-03-27 08:18:50

Choroby peckovin.


moniliová spála
moniliová spála
moniliová hniloba
moniliová hniloba
moniliová hniloba
moniliová hniloba
moniliová hniloba
moniliová hniloba
moniliová spála - květ
moniliová spála - květ
moniliová spála
moniliová spála
moniliová spála - květ a list
moniliová spála - květ a list
moniliová spála - plod
moniliová spála - plod

Moniliová spála (úžeh)

napadá především meruňky a višně, včetně okrasných višní (silně náchylná je např. višeň plstnatá). V menším rozsahu napadá i třešně. Listy na napadených větvičkách postupně vadnou a usychají. Přitom zůstávají na větvičkách, které vypadají jako spálené (proto též úžeh nebo spála). Příznaky napadení květů, které neopadávají a zůstávají na stromech, připomínají poškození mrazem. Na napadených letorostech se velmi často objevuje klejotok, který postupně přechází i na starší dřevo a může být příčinou rozsáhlejšího poškození stromů. U všech druhů peckovin jsou podstatné rozdíly v napadení jednotlivých odrůd. Shodný původce je i příčinou moniliové hniloby plodů peckovin.

Původce choroby přezimuje v napadeném pletivu mumifikovaných plodů a dřevnatých částí. Houba škodí již v období květu, kdy přes bliznu prorůstá do semeníků a ničí květy, později pak i jednoleté letorosty nebo i starší větévky. Mohou však být napadány i tyčinky nebo korunní plátky. Větvičky jsou napadány i po mechanickém poškození (např. kroupami).


Ochrana

Ošetření se provádí v období na začátku květu a při podmínkách vhodných pro chorobu i v době opadu květních plátků. Doporučuje se především za chladného (pokles pod 12 o C) a deštivého počasí, kdy jsou listy ovlhčeny déle než 15 hodin v době květu.

Proti moniliové spále je vhodný  použít přípravek PROTI MONILIOVÉ SPÁLE (Signum)  nebo soupravu, která chrání také i květy proti mrazu - PROTI MONILIOVÉ SPÁLE A K OCHRANĚ KVĚTŮ MERUNĚK PROTI MRAZU (Zdravá meruňka). 


Moniliová hniloba

Slupka i dužnina plodů všech druhů peckovin (meruňky, broskve, slívy, třešně, višně) měkne a hnědne. Na hnědých pletivech se vytvářejí špinavě bílé polštářky, které jsou tvořeny fruktifikačními orgány houby. Tyto polštářky jsou většinou uspořádány v kruzích.
Proti moniliové hnilobě se ošetřuje v létě, při zabarvování plodů, vždy ale s respektováním ochranné lhůty přípravku (tedy doby ve dnech od posledního postřiku do sklizně).

Původce choroby přezimuje převážně v korunách stromů na mumifikovaných plodech, ale i na opadlých nebo nevhodně likvidovaných napadených plodech a u višní a meruněk i na napadených větvičkách. Za vegetace se šíří větrem, vodou nebo hmyzem. K infekcím doch


Ochrana

Ošetření se doporučuje především v lokalitách s pravidelným větším napadením, u náchylných odrůd nebo po větším poškození plodů, např. kroupami.

Ošetření se provádí před sklizní, avšak je limitováno ochrannou lhůtou jednotlivých přípravků - vždy musí být dodržena.

Proti moniliové hnilobě je vhodný  přípravek  Teldor 500 SC .

Umístění článku

další (5)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.