Plevele v zelenině

Aktualizováno 2017-04-05 05:46:43

Plevele, jako jsou ježatka, lipnice psárka nebo svízele, heřmánky, ptačinec žabinec a další potrápí v záhonech zeleniny nejednoho zahrádkáře.

Jednoděložné a dvouděložné plevele

Pro hubení všech jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů je vhodný herbicid Sharpen 40 SC.

Je vhodný pro hubení plevelů například v celeru, cibuli, česneku, hrachu, mrkvi, póru, rajčatech, v košťálové zelenině nebo v jádrovinách či peckovinách.

Pro záhon bez plevelů je důležité, aby postřik byl řádně proveden na upravený záhon. Neaplikuje se na vzešlé plevele, ale preemergentně, tj.  přímo na zeminu (půdu) ještě bez vzešlých plevelů. Na ošetřené zemině (půdě) se vytvoří film, který brání růstu plevelů.  Postřik je možné provést v době před výsevem, výsadbou na již upravený záhon nebo těsně po výsevu, výsadbě plodiny, ale ještě před vzešlou plodinou (preemergentně).

Sharpen 40 SC obsahuje účinnou látku pendimethalin 400 g/l a je možné jej použít 1x za rok (většinou na jaře).


Jednoděložné plevele, vč. pýru plazivého

K hubení jednoděložných (trávovitých) plevelů ve výsadbách zeleniny a jiných rostlin je vhodný přípravek Agil 100 EC. Je určen např. k použití do kultur brambor, hrachu, rajčat, cibule, zelí, papriky, mrkve, bobu, atd.

Přípravek se aplikuje až na vzešlé plevele po jejich vzejití takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Účinek je pozorovatelný po deseti dnech po aplikaci. Velmi dobrých výsledků dosáhnete  pokud se potřebujete zbavit pýru plazivého. Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté lipnicovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do konce odnožování, tj. pýr plazivý při výšce cca 15-25 cm nebo čirok halepský cca 30-40 cm.


Dvouděložné plevele

Pro hubení dvouděložných plevelů v bramborách je určený půdní a listový herbicid Mistral nebo Sencor Liquid.

Umístění článku

další (13)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.