Hubení švábů, roztočů, štěnic, blech a ostatních škůdců v bytech

Aktualizováno 2020-12-15 10:48:43

Švábi patří k nejstarším druhům létajícího hmyzu. Mezi druhy švábů, které vyhledávají lidskou společnost, patří rus domácí nebo šváb obecný. Jsou to býložravci i všežravci, nejvíce se živí rostlinnými zbytky a jen výjimečně loví i menší živočichy.


štěnice
štěnice
šváb
šváb
blecha
blecha

Naprostá většina švábů žijících ve volné přírodě jsou živočichové s denní aktivitou, zatímco švábi, kteří žijí s lidmi v domech a bytech, jsou většinou aktivní v noci. Švábi patří mezi dlouho žijící hmyz a dospělí jedinci některých druhů žijí až čtyři roky. Švábi mají rádi tmavé a vlhké prostředí, například koupelny, kanalizace, prostory kolem toalety, sklepy a podobná místa.

Jedním z největších nebezpečí pro člověka, je možnost vzniku alergií a astmatu.  Alergeny jsou obsaženy ve výkalech, výměšcích i zbytcích těl a mohou být roznášeny pohybem vzduchu a usazovat se na šatech a vlasech. Jsou velmi odolné – odolávají i dlouhému varu, UV záření, aj.ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol


Pokud máte v bytě problémy s roztoči, štěnicemi, blechami, brouky nebo s dalším lezoucím nebo létajícím hmyzem je vhodné celý prostor ošetřit, tzv. fumigací nebo postřikem nebo posypem do míst výskytu škůdců. 

Pro rychlé vyhubení štěnic, včetně vajíček  a dalších škůdců v bytě  je výborný přírodní biocid: ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol.  Může se aplikovat na matrace, postele, koberce a další textlilní plochy. Působí až 3 týdny.bioATAK Křemenitý prášek ve spreji

Dále můžete použít také přírodní biocid bioATAK Křemenitý prášek ve spreji. Škůdce hubí mechanicky, bez žádné účinné látky. Prášek (pudr) je pro škůdce a roztoče ostrý, tj. při kontaktu škůdce s ním dojde k poškození těla a do pár minut až hodin škůdce hyne.

Oba produkty jsou přírodní biocidy.


K dalším biocidům, které jsou účinné pro hubení lezoucího hmyzu v bytech: ATAK Sprej na štěnice a šváby ATAK SOMI Prášek na štěnice nebo šváby, ATAK DeltaCaps 50 CS , ATAK MikroCif. Jedná se o ATAK Sprej proti štěnicím a švábůmchemické biocidy.

Mohou se používat v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

Sprej aplikujte postřikem na místa, ve kterých se shromažďují štěnice nebo švábi (zadní plochy obrazů, nábytku, praskliny a trhliny, ve kterých se skrývají škůdci). PoATAK Somi Prášek na štěnice nebo šváby uplynutí 24-48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku je nutno místnosti vyvětrat.

Prašková varianta ATAK SOMI se aplikuje v tenké vrstvě na místa, kde se hmyz ukrývá (pod nábytek, v rozích, na podlahové lišty a/nebo na podlahu).


Pokud nevíte, kde jsou v bytě škůci, můžete provést, tzv. fumigaci (ošetření bytu dýmem, který vyhubní všechny pohybující se škůdce). Jedná se tedy o rozptýlení účinné látky v podobě suchého kouře. Velmi jemné částečky kouře ATAK Fumigatorproniknou do každé škvíry či praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz. Doporučujeme přípravek ATAK Fumigator, který umožňuje zcela vyhubit hmyz ve všech jeho stádiích. Tato dýmovnice má zpožděný účinek aktivní složky. Kouř se začne uvolňovat až několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje nedostat se člověku do styku s kouřem. Účinnost je rychlá a úplná, uvolněný kouř nezanechává skvrny ani zbytky na stěnách, podlahách či textiliích.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Umístění článku

další (2)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.