Choroby jahod a drobného ovoce

Aktualizováno 2020-03-10 15:02:51

Choroby, jako jsou americké padlí na agreštech nebo různé listové skvrnitosti patří k velmi častným. Abychom ochránili jahody nebo další drobné ovoce před nimi, jsou nutná preventivní chemická ošetření.


skvrnitost listů jahodníku
skvrnitost listů jahodníku
plíseň šedá jahodníku - silné napadení
plíseň šedá jahodníku - silné napadení
plíseň šedá na jahodníku - slabé příznaky
plíseň šedá na jahodníku - slabé příznaky
americké padlí na agreštu - první příznaky
americké padlí na agreštu - první příznaky


Angrešt – padlí americké

Tento druh padlí způsobuje na plodech, na dřevě vrcholových letorostů, na řapících a na žilnatině listů angreštů bílé povlaky, které postupně hnědnou. Napadené letorosty zaostávají v růstu a deformují se. Listy na těchto letorostech jsou malé, deformované a většinou časem opadávají. Napadené plody zastavují růst, zůstávají tvrdé, jsou nevzhledné, nechutné a často opadávají.

Chránit rostlinu lze jen jedním chemickým fungicidem, tj. DiscusTopas 100 EC nebo fungicidem PROTI AMERICKÉMU PADLÍ Aplikují se výhradně preventivně jednou před květem a dvakrát po odkvětu angreštu. Je nutné dodržet ochrannou lhůtu (14 dní)  přípravku.


Jahody – Plíseň šedá

Napadá listy, stopky květů, květy a plody. Na čepelích listů vznikají velké šedohnědé a ohraničené skvrny. Postižené květy hnědnou a zasychají. Nezralé napadené plody hnědnou a zrající napadené měknou a hnijí. Může způsobit až totální znehodnocení sklizně. Pro zabránění této plísně je nutná chemická ochrana fungicidními přípravky, PROTI plísni šedé (Prolectus), PROTI moniliové spále a plísni šedé (Signum), Scala nebo soupravou PROTI PLÍSNI ŠEDÉ u jahod.  Aplikují se před květem nebo nejpozději na počátku kvetení.


Jahody - skvrnitosti listů

Na listech se vyskytují drobnější skvrny o velikosti do 3-4 mm lemované červenofialovou barvou a se světlým pletivem uvnitř. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny se spojují a listy zasychají. Choroba oslabuje rostliny a snižuje výnosy plodů v následujícím roce. Možnou ochranou proti této chorobě je použití fungicidních přípravků Kuprikol 50, nicméně vždy po sklizni. Podle potřeby je možné postřik opakovat v intervalu 10 až 14 dnů. Tímto postřikem zvýšíte ochranu jahodníků před napadením touto chorobou v příštím roce.


Maliník – Plíseň šedá

 Plíseň napadá listy, letorosty, květy, nezralé i zralé plody. Na listech se objevují velké šedohnědé ohraničené skvrny. Napadené části vadnou a zasychají. Zrající a zralé plody rychle měknou a hnijí. K napadení dochází nejvíce za deštivého a teplejšího počasí (15-25 oC).

Chránit rostlinu před touto plísní lze preventivně  přípravky PROTI plísni šedé (Prolectus).  Postřik je třeba udělat na začátku nebo v polovině kvetení, nejvíce však dvakrát za vegetaci.

Umístění článku

další (2)

Pomohl Vám tento článek?

Ohodnoťte prosím tento článek. Dáte nám tím cennou zpětnou vazbu pro zlepšení obsahu této stránky.

Děkujeme za zanechání zpětné vazby.